Covid19-protocol

Covid-19 Protocol

Paden

 • Houdt op de grote paden zo rechts als mogelijk aan.
 • Smalle paden alleen oplopen indien niemand tegenmoet gelopen komt. Anders Wachten.
 • Blijf niet op de paden stilstaan om te praten, maar doe dit op uw tuin met 1,5 meter afstand.

Toiletten

 • Probeer gebruik van het gemeenschappelijk toilet zo veel mogelijk te beperken.
 • Gebruik een mondmasker of sjaal indien u het gebouw betreedt.
 • Ontsmet uw handen voor en na gebruik.
 • Maximaal 1 persoon tegelijk in het gebouw. Is 1 wc bezet buiten wachten.
 • Schoon achterlaten.
 • Houdt 1,5 afstand tot uw voorganger indien u aan het wachten bent.
 • Vorm de wachtrij langs de kantine zodat anderen op ruime afstand kunnen passeren.

Waterpunten

 • Houdt 1,5 afstand tot uw voorganger indien u aan het wachten bent.
 • Vorm de wachtrij langs de kant van de weg zodat anderen op ruime afstand kunnen passeren.
 • Raak de kraan en slang niet met uw blote handen aan.

Compostering, Mesthoop & Brandplaats

 • Max 1 persoon tegelijk naar binnen.
 • Houdt 1,5 afstand tot uw voorganger indien u aan het wachten bent.
 • Vorm de wachtrij langs de haag zodat anderen op ruime afstand kunnen passeren.

Algemeen

 • Bent u of een gezinslid ziek, blijf dan thuis. Meldt dit aan het bestuur.
 • Was en ontsmet regelmatig uw handen.
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Vermijd handen geven.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heeft u geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van de elleboog.
 • Raak uw gezicht niet aan met uw handen.