Gasbrander in bruikleen

Vanaf heden is het mogelijk om de gasbrander van de vereniging te gebruiken om uw tuin of uw stuk weg/pad onkruidvrij te maken.

Het branden van onkruid is een milieuvriendelijke en redelijk effectieve manier van onkruidbestrijding.

Iedere zaterdag ochtend kunt u aan de leden de terreincommissie vragen of u het apparaat mag gebruiken. Ook op andere dagen is dit mogelijk indien ze aanwezig zijn. U dient na het gebruik de gasbrander te retourneren aan de terreincommissie zodat uw verantwoordelijkheid over de brander eindigt. Geef het dus niet door aan een ander lid, want u blijft verantwoordelijk.

Voor het gebruik betaalt u €2,50 aan de vereniging. Hiermee zal het apparaat onderhouden worden en nieuwe gas aangekocht zodra die op is.