Nieuwe voorschriften met betrekking tot hoogte gewassen

Op de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 is besloten tot het invoeren van een regel die bepaalt dat alle bomen, struiken, planten en plantensteunen hoger dan 1,50m op minimaal 2 meter afstand geplaatst dienen te worden t.o.v. de erfgrens van de buren.

Waarom deze regel?

Vaker zijn er klachten over lichtverlies door objecten van de buren. Ook liggen er bij storm vaker complete stokken met bonen op het perceel bij de buren. De vergadering heeft besloten om dit voor iedere grens met de buren te laten gelden om discussie te voorkomen. Hier worden dus geen uitzonderingen op gemaakt.

Per wanneer gaat deze regel in?

De regel gaat per direct in voor bomen en struiken aangezien hiervoor al toestemming gevraagd dient te worden.

Voor hoge planten en plantenstokken gaat de regel gelden vanaf 2018. In 2017 zal de regel gecommuniceerd worden door de vereniging.

Moeten bestaande bomen en struiken verwijderd worden?

In principe mag iedere boom waarvoor toestemming is gevraagd blijven staan en wordt deze gedoogd indien die in overtreding is met de nieuwe regel. Mocht een tuinder vertrekken zal het gedoogde object verwijderd worden. Ook in het geval een struik of boom afsterft, mag die niet op die plek vervangen worden.

Mag ik nog wel hoge stokbonen planten?

Ja dit mag, zolang u maar 2 meter van de grens met andere tuinders afblijft.

Hoe wordt dit gehandhaafd?

De terreincommissie zal in 2017 een inventarisatie maken van gedoogde objecten. Tevens zullen leden die in 2017 hun planten zetten in strijd met de nieuwe regels erop gewezen worden dat dit in 2018 niet meer wordt toegestaan.

Vanaf 2018 zullen overtredingen op deze regel op dezelfde manier aangepakt worden als andere overtredingen van het huishoudelijk reglement.

Een gedachte over “Nieuwe voorschriften met betrekking tot hoogte gewassen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.