Stoppen met schriftelijke post

Op de algemene vergadering van 24 maart 2017 is besloten om het verzenden via de post tot een minimum te beperken.

Waarom switchen naar digitale communicatie?

De reden hiervoor is dat ieder jaar de tarieven stijgen van de postzegels en daarmee ook de kosten van het communiceren tussen de vereniging  en haar leden.

Naast de kosten, kost deze manier van communiceren ook nog eens veel tijd voor het bestuur. Tijd die ook aan andere zaken kan/moet worden besteed. Dit is dus inefficiënt. Daarnaast is deze manier van communiceren ook milieuonvriendelijk en zien we om ons heen dat deze manier van communiceren steeds vaker vervangen wordt door communicatie via digitale weg.

Wat verandert er precies

Daarom is dus besloten om alle communicatie per post tussen de leden en de vereniging vanaf 1 januari 2018 te veranderen naar digitale communicatie. 2017 kan dan gebruikt worden om emailadressen te verkrijgen en kan al geswitcht worden op vrijwillige basis.

Vanaf die datum wordt er dan geen post meer verstuurd en krijgen de leden alle berichten via de mail en kunnen dan ook schriftelijke zaken per mail afhandelen. Dit bestaat dan concreet uit:

 • Oproepen tot jaarvergadering
 • Versturen van notulen en jaarverslagen
 • Oproepen tot tuindienst
 • Contributiebrief
 • Andere nieuws en mededelingen
 • Adreswijzigingen doorgeven via mail
 • Opzeggen via mail

Ik heb geen email adres

Voor leden die geen email adres hebben kunnen de volgende alternatieven worden aangeboden:

 • Tuindienstrooster wordt opgehangen in verenigingsgebouw en op website gepubliceerd
 • Uitnodiging jaarvergadering wordt opgehangen in verenigingsgebouw en op de website gepubliceerd
 • Notulen jaarvergadering en de jaarverslagen worden ter inzage gelegd in de bestuurskamer en op de website gepubliceerd
 • Contributiebrieven kunnen in de kantine tijdens openingstijden worden afgehaald in december.
 • Aanmaningen en waarschuwingen zullen per post gaan zij het niet meer aangetekend
 • Andere mededelingen worden opgehangen in het verenigingsgebouw en op de website gepubliceerd

Indien een lid perse schriftelijk wenst te communiceren betaalt die een extra bijdrage van €10,- per jaar.