Verslag Jaarvergadering 2017

Op vrijdag 24 maart is de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine op ons ons complex.

De trend van de laatste jaren, met een steeds verder teruglopend opkomstcijfer, zette zich ook dit jaar weer voort. Slechts 26 leden toonde de moeite om aanwezig te zijn op de toch wel belangrijke gebeurtenis voor de vereniging. Aangezien veel verenigingsfuncties op deze avond bezet worden komt hierdoor de druk van het dragen van de vereniging op een steeds kleiner wordende groep mensen.

Tijdens de vergadering is zowel door de interim-voorzitter Dhr. Daemen als door de nieuwe voorzitter Dhr. Vliegen namens het bestuur de dringende oproep gedaan aan leden om zich beschikbaar te stellen voor diverse functies. Het bestuur en de terreincommissie zijn sterk vergrijsd en dienen tijdig verjong te worden om alle kennis geleidelijk te kunnen overdragen.

Leden die twijfelen mogen een tijdje zonder verplichtingen mee lopen om te zien of het bij hun past en of het te combineren is met hun privé. Het bestuur moedigt ook de vrouwen en de mensen van niet Nederlandse afkomst aan om zich aan te melden, zodat het bestuur meer een afspiegeling van de vereniging wordt.

Gedurende de Jaarvergadering zijn er ook 3 besluiten genomen waarvan er 2 betrekking hebben op een wijziging in het huishoudelijk reglement. U kunt hier alles over vinden op:

Voorzitter Armand Vliegen geeft aan dat er nuttige dingen zijn gekomen uit de enquête en dat er met sommige suggesties al iets is gedaan. Zoals het rookverbod dat zal gelden tijdens officiële verenigingsbijeenkomsten. Het bestuur hoopt dat hierdoor meer mensen naar bv de ledenvergadering zullen komen.

Aan het einde van de vergadering was er een sfeer van vooruitkijken te proeven en gaven verschillende leden aan iets extra’s voor de vereniging te willen doen. Het bestuur nodigt iedereen dan ook uit om met ideeën te komen om de vereniging vooruit te helpen.