VTV in de buurt

Volkstuindersvereniging Maastricht is een project gestart om de sociale en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

In het project “vtv in de buurt” wordt mensen met weinig tot niets te besteden de mogelijkheid geboden om geheel verzorgd te tuinieren. Ze krijgen planten, plantmaterialen, kweekmaterialen en gereedschap. Als tegenprestatie vragen wij dat de mensen zich gedragen als goede leden en het afstaan van 10% van de opbrengst aan de buurtbistro in onze wijk.

Op deze manier willen wij een bijdrage bieden aan het armoedeprobleem in Maastricht. De mensen krijgen de vrije keuze in wat ze planten en zodoende invloed op hun eten in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voedselbank. Daarnaast is tuinieren een gezonde hobby en wordt een sociaal isolement voorkomen omdat men opgenomen wordt in de vereniging.

Voor dit project hebben wij een bijdrage ontvangen van het Elisabeth Strouvenfonds en het Oranjefonds. Door deze bijdrage hoeven deelnemers aan dit project dus niks te betalen.

Indien men ervaring heeft met tuinieren kan men starten met 100m² maximaal. De deelnemer kan dan kiezen om gekoppeld te worden aan een lid dat op gelijkwaardige wijze teelt. Door te bewijzen de 100m² aan te kunnen kan dit daarna uitgebreid worden naar 200m².

Indien men geen ervaring heeft wordt er een intensieve begeleiding ingezet om te zorgen dat de succeskans zo hoog mogelijk wordt. Ook mag er dan maar gestart worden met maximaal 50m² en kan men meer meters verdienen met een max van 200m².

Indien u wilt deelnemen aan het project kunt u zich aanmelden via het contactformulier of u komt op zaterdag langs bij ons complex aan de cijnsruwe. Het bestuur heeft spreekuur van 11 uur tot 12 uur in de ochtend.