Tuinen vrij

Tuinen vrij

Er zijn nog slechts enkele tuinen beschikbaar! Op dit moment liggen er nog slechts enkele tuinen vrij. Indien u zich wenst in te schrijven voor een tuin of van tuin wenst te veranderen, kunt u hiervoor terecht bij het bestuur. Zodra alle tuinen zijn uitgegeven zal weer met een wachtlijst gewerkt worden. Mensen die een optie hebben op een tuin […]

Aardappelteelt 2023

Aardappelteelt 2023

Uniforme regeling Aardappelteelt. Geacht lid, Zoals voorgeschreven in het huishoudelijk reglement art. 22 lid 1 moeten de aardappelen ieder jaar worden gepoot volgens een door het bestuur vast gesteld schema. ( dat. febr. 1987). Tevens bent u wettelijk verplicht Nederlandse gekeurde poot aard appelen te planten. Dit schema geldt voor de normale tuinen zie fig. 1 en 2 . De […]