Wat kost het?

De Kosten

De kosten om lid te worden en blijven bestaan uit verschillende delen.

Eenmalige kosten

Onder de eenmalige kosten valt het inschrijfgeld a €11,35 dit is het bedrag dat u betaalt om lid te worden van de vereniging. Dit is eenmalig en kan via de bank of contant betaald worden.

Jaarlijkse kosten

De jaarlijkse kosten bestaan uit contributie voor de vereniging en uit de pacht van de grond.

De jaarlijkse contributie is voor 2019 vastgesteld op €45,- per jaar. Op het moment van inschrijven betaald u alleen de resterende maanden nog van het jaar.

De pacht is vastgesteld voor 2019  op €11,50 per 100m². Op het moment van inschrijven betaald u alleen de resterende maanden van het jaar.

Daarnaast wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij persoonlijk minimaal 9 uur per jaar verenigingswerk doet volgens vastgesteld rooster.

Borg

U betaalt borg voor 2 jettons (€3,40) en voor uw tuin (€11,35), deze bedragen ontvangt u terug als u stopt met de tuin en uw jettons inlevert en uw tuin netjes achter laat.

Rekenvoorbeeld

Indien u een tuin van 50m² neemt. Betaalt u totaal aan borg €14,75. Het inschrijfgeld is €11,35. De contributie €45,- per jaar en de pacht is €5,75 per jaar.

Indien u een tuin neemt van 300m². Betaalt u totaal aan borg €14,75. Het inschrijfgeld is €11,35. De contributie €45,- per jaar en de pacht is €34,50 per jaar.

Niet genoeg inkomen?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen om een (gedeeltelijke) bijdrage te ontvangen op de verschuldigde kosten. Vraag hierna bij inschrijving.

Wijziging in de kosten

Jaarlijks beslissen de leden tijdens de algemene ledenvergadering of de kosten gewijzigd of gehandhaafd moeten worden.

Wilt u weten hoe u lid kunt worden? Kijk dan hier.