Nieuws van het bestuur
Aardappelteelt 2023

Aardappelteelt 2023

Uniforme regeling Aardappelteelt.

Geacht lid,
Zoals voorgeschreven in het huishoudelijk reglement art. 22 lid 1 moeten de aardappelen ieder jaar worden gepoot volgens een door het bestuur vast gesteld schema. ( dat. febr. 1987). Tevens bent u wettelijk verplicht Nederlandse gekeurde poot aard appelen te planten. Dit schema geldt voor de normale tuinen zie fig. 1 en 2 . De tuin wordt verdeeld in 4 gelijke vakken en op een vak hiervan mag U aardappelen telen.

Voor 2023 is dit vak A.

Tuinders die een afwijkende tuin hebben en waarbij de voorgeschreven indeling niet mogelijk is moeten zich wenden tot het bestuur op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur in de bestuurskamer van het verenigingsgebouw. In overleg met de tuinder wordt een schema opgesteld voor de aardappelteelt op deze afwijkende tuin. Van dit schema wordt een schets gemaakt die door het bestuur wordt gearchiveerd.
Belangrijk !!! bij constatering van de coloradokever op de aardappelen is men wettelijk verplicht om de aardappelen te spuiten of te behandelen met aaltjes. Bij constatering van coloradokever krijgt u een waarschuwing en bent u verplicht, conform artikel 22 lid 4 van het huishoudelijk reglement, binnen 7 dagen een realistische behandeling te starten. Indien u dit niet doet, zal het bestuur overgaan tot verwijdering en komen de kosten hiervan voor rekening van het desbetreffende lid.