Nieuws van het bestuur
Belangrijkste regels huishoudelijk reglement

Belangrijkste regels huishoudelijk reglement

Omdat niet iedereen meteen het huishoudelijk reglement leest, heeft het bestuur de regels, die bedoelt zijn om de meeste overlast en ergernis te voorkomen, op een willekeurige volgorde opgesteld. Zo is voor eenieder in 1 opslag duidelijk hoe de leden hebben besloten dat men zich dient te gedragen als lid van de vereniging.

Indien u van mening bent dat er nog dingen ontbreken, mag u die altijd doorgeven aan het bestuur. Overige regels kunt u vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 • Er mag geen afval gedumpt worden buiten de tuinen of op het complex.
 • U mag niet ongevraagd of zonder toestemming andere tuinen dan de uwe betreden.
 • Voor 15 april dient te zijn aangevangen met uw tuin onkruidvrij te maken.
 • De gehuurde tuin mag niet als opslagplaats gebruikt worden.
 • Er mogen geen door de wet verboden of gedoogde gewassen gekweekt worden.
 • Bomen die u plant mogen niet hoger dan 2.50 meter zijn en dienen voor aanplant te worden aangevraagd.
 • Honden ten alle tijden aangelijnd¬† houden, hun uitwerpselen opruimen en ze niet op andere tuinen laten lopen.
 • Op het terrein dient u stapvoets te rijden.
 • Na zonsondergang (als de lantaarnpalen aan zijn) mag u zich niet meer op de tuintjes begeven.
 • Kinderen onder de 14 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding.
 • Objecten, struiken, gewassen en/of bomen hoger dan 1.50 meter dienen minimaal 2 meter van alle buren te worden geplant.