Nieuws van het bestuur
Verven verenigingsgebouw 13 en 14 mei

Verven verenigingsgebouw 13 en 14 mei

Verven verenigingsgebouw
Zaterdag 13 mei en eventueel 14 mei

Op 13 en eventueel (uitloop) 14 mei zijn er verfdagen gepland om gezamenlijk met een aantal leden het verenigingsgebouw te verven. Dit werk valt niet onder het verplichte gemeenschappelijk werk en doet u in het belang van de vereniging en uzelf.

Er is getracht te verven in de uren van het verenigingswerk, maar dit is onhaalbaar. Mensen nu al uren laten maken voor volgend jaar druist tegen het principe van ‘een stapje extra voor de vereniging doen’ in. Buiten dat schuiven we de problemen dan weer door naar andere jaren, omdat we dan weer meer broodnodige handjes te kort komen. Vandaar dat is besloten om dit zeer noodzakelijke werk op deze manier te gaan inrichten en op deze wijze het verenigingsgevoel te versterken en tevens te voorkomen dat er schade ontstaat door bijvoorbeeld rottend hout. Gezorgd wordt voor een natje en een droogje. Het hele spectrum van wassen, schuren, plakken en lakken komt aan bod, dus iedereen kan hieraan bijdragen. U kunt hiervoor informeren of u opgeven bij het bestuur.