Opgeven voor gemeenschappelijk werk

Indien u iedere zaterdag verhinderd bent
Leden die niet op zaterdag gemeenschappelijk werk kunnen
verrichten, dienen dit kenbaar te maken aan de terreincommissie
om in overleg hun verplichte uren te maken.
U kunt contact hierover opnemen met de voorzitter van de
terreincommissie.

Vergeet de presentielijst niet te tekenen
U dient de presentielijst persoonlijk te tekenen na het beƫindigen
van uw werkzaamheden.
Indien U niet voldoet aan die verplichting worden uw uren niet
ingeschreven, dus u bent zelf verantwoordelijk voor de door u
gemaakte uren.

BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!
GEMEENSCHAPPELIJK WERK WORDT DOOR U VERRICHT OP DE DAGEN DIE DOOR
DE TERREINCOMMISSIE ZIJN VASTGESTELD.
HIERMEE WORDT VOORKOMEN DAT TUINDERS ZONDER OPROEP KOMEN. INDIEN
U ZONDER OPROEP KOMT WORDT U NAAR HUIS GESTUURD.

Opgeven

Gebruik het onderstaande contactformulier om 6 voorkeurszaterdagen op te geven. U zult dan voor drie zaterdagen een oproep krijgen.