Nieuws van het bestuur
VTV-Maastricht in de buurt

VTV-Maastricht in de buurt

Het bestuur is trots om te mogen aankondigen dat onze vereniging met een buurt verbindend project gaat starten. Hiervoor hebben we al een bijdrage toegezegd gekregen van het Elisabeth Strouvenfonds.

Deze maand gaan we beginnen met het werven en we hopen dat we de eerste nieuwe leden al in Maart mogen verwelkomen. We hopen dat de”oude leden”, de nieuwe leden een warm welkom geven en helpen waar nodig is. Zo wordt het enthousiasme waarmee u al jaren op de vereniging tuiniert overgedragen.

Wat houdt het project in?

Mensen die (tijdelijk) in een financieel slechte situatie zitten wordt de kans geboden om lid te worden van de vereniging met alle rechten en plichten. Ze krijgen:

  • Een plant klare tuin geleverd.
  • Gereedschap in bruikleen.
  • Hulp bij het tuinieren en gewaskeuze.
  • Gratis planten.

Wat wij hiervoor terug verwachten is dat men 10% van hun oogst afstaat aan de buurtbistro in Malberg. De buurtbistro verzorgt wekelijk een 3 gangen diner voor voornamelijk de ouderen in de wijk om een sociaal isolement te voorkomen.

Ook moet ieder nieuw lid, net zoals alle andere leden gemeenschappelijk werk doen.

Mochten andere leden overschotten willen schenken aan de buurtbistro dan is dat ook mogelijk.

Waarom dit project?

Het bestuur wil de vereniging meer midden in de maatschappij plaatsen en vanuit die positie wellicht bijdragen aan maatschappelijke problemen en vraagstukken.

Het mes snijdt bovendien aan 2 kanten. Niet alleen worden de deelnemers aan dit project een stuk eigenwaarde gegeven en krijgen ze een keuzevrijheid in gezonde voeding, maar ook onze vereniging kan hier van profiteren als we de deelnemers goed opvangen en wegwijs maken.

Mochten er vragen zijn kunt u die altijd stellen via de gebruikelijke kanalen daarvoor.

Indien u mensen kent die voor dit project in aanmerking zouden kunnen komen, kunt u hen hier op attenderen of samen met ze op zaterdagochtend naar het bestuurs-spreekuur komen.