Nieuws van het bestuur
Minimum aan sierteelt voor de bijen

Minimum aan sierteelt voor de bijen

Op de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 is besloten tot het invoeren van een verplicht minimum percentage van 5% aan sierteelt op de gepachte grond.

Wat is het doel van de maatregel?

Het doel is tweeledig. Op de eerste plaats kunnen we zo de lokale bijenstand ondersteunen waarvan we uiteindelijk zelf ook weer van profiteren. Op de tweede plaats komt het de uitstraling van het complex als geheel ten goede wat ook weer meer plezier in de hobby brengt.

Per wanneer gaat deze maatregel in?

In 2018 wordt het minimum percentage gesteld op 2,5% van de totale gepachte meters en in 2019 gaat dat naar  de uiteindelijke 5%. 2017 is een overgangsjaar om de nieuwe regel te communiceren.

Wat wordt bedoeld met sierteelt?

Met sierteelt wordt bedoeld alle bloeiende planten, struiken en snijbloemen die niet primair voor consumptie geplant worden.

Moet dit op een bepaalde plaats?

U bepaalt zelf hoe u de 5% invult. Dit mag overal en hoeft niet aansluitend te zijn. Als het totaal maar meer is dan het vastgesteld minimum. Indien u twijfelt kunt u altijd vragen of de terreincommissie dit met u samen bekijkt.

Hoe wordt dit gehandhaafd?

De terreincommissie zal controleren of u voldoet aan het vastgestelde minimum. Vanaf 2018 zullen overtredingen op deze regel op dezelfde manier aangepakt worden als andere overtredingen van het huishoudelijk reglement.

1 thought on “Minimum aan sierteelt voor de bijen

Comments are closed.