Nieuw Huishoudelijk Reglement

Op de vergadering van 25 juni 2021 is er een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen en bestuurlijke maatregelen en is bedoeld om te zorgen voor duidelijkheid. Zo staan alle regels op 1 plek. Het nieuwe HHR is te vinden hier . Artikel 26 is tot nader order geschorst vanwege de bouwstop die is aangekondigd vanuit de gemeente. Zodra deze weer in werking wordt gesteld zal dit bekend gemaakt worden.