Minimum aan sierteelt voor de bijen

Minimum aan sierteelt voor de bijen

Op de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 is besloten tot het invoeren van een verplicht minimum percentage van 5% aan sierteelt op de gepachte grond. Wat is het doel van de maatregel? Het doel is tweeledig. Op de eerste plaats kunnen we zo de lokale bijenstand ondersteunen waarvan we uiteindelijk zelf ook weer van profiteren. Op de tweede plaats […]