Gasbrander in bruikleen

Vanaf heden is het mogelijk om de gasbrander van de vereniging te gebruiken om uw tuin of uw stuk weg/pad onkruidvrij te maken. Het branden van onkruid is een milieuvriendelijke en redelijk effectieve manier van onkruidbestrijding. Iedere zaterdag ochtend kunt u aan de leden de terreincommissie vragen of u het apparaat mag gebruiken. Ook op […]

Lees verder


Poort Sluiten

Beste leden, Graag wilt het bestuur uw aandacht voor het sluiten van de poort. Volgens het huishoudelijk reglement moet eenieder de poort achter zich sluiten, ook al heeft die de poort open aangetroffen. Dit is verplicht op iedere dag behalve de zaterdag ochtend. Echter gebeurt het te vaak dat de poort openstaat. Dit is niet […]

Lees verder


Vrijwilligers gevraagd!

Dringend nodig! Door het teruglopende ledental van de laatste jaren is het onderhoud van het complex steeds meer op de schouders van de leden van de terreincommissie gekomen. Echter nu zij door verschillende redenen niet meer zoveel kunnen loopt het werk zo snel op, dat dit niet meer tijdens de reguliere tuindiensten gedaan kan worden. […]

Lees verder